Doučování účetnictví

Doučování účetnictví

Chystáte se na zkoušky nebo přijímačky z účetnictví? S předmětem účetnictví se nejčastěji můžete setkat středních školách s ekonomickým zaměřením nebo na obchodních akademiích. Obor ekonomie vám ukáže svět poněkud jinak - v číslech. Studenti v účetnictví postupně pronikají do světa finančních operací a osvojují si základní povědomí o tom, jak fungují banky, statistické a finanční úřady, daně a mnohé další instituce. Zkrátka, studenti si osvojí schopnost řešit účetnictví a správně jej vést. V rámci studia účetnictví se studenti seznámí také s tématikou obchodní bilance, účtování mezd, nákladů a výnosů.

Tušíte, co je základem úspěchu v účetnictví? Ano, je to matematika. Resp. je to výborná znalost matematiky. Bez zé se zkrátka student účetnicví neobejde. Matematika nám pomáhá převádět ekokonomické vztahy do čísel.

Jelikož je účetnictví pro některé studenty také maturitním předmětem, není vhodné přípravu na zkoušku z účetnictví zanedbávat. Pokud to myslíte s přípravou na přijímačky, test nebo zkoušku z účetnictví vážně a nechcete nic nechat náhodě, tak jsme tu pro vás. Využijte služeb některé z našich poboček Školy Populo a dopřejte si kvalitní doučování účetvnictví.

Doučování účetnictví

  • Kvalitní doučování účetnictví je u nás naprostou samozřejmostí. K dispozici jsou vám zkušení lektoři s praxí, kteří s vámi podrobně probeoru potřebnou látku a vše vám srozumitelně vysvětlí.
  • Doučování u nás je vždy individuální. Co to znamená? Znamená to, že se jednomu žákovi věnuje vždy jeden lektor. Jen díky tomu můžeme zajistit dokonalé objasnění látky a maximální využití času, po který doučování probíhá. Individuální doučování je skvělým způsobem, jak předmět nejlépe probrat.

Škola Populo

  • Nabízíme kvalitní doučování šité na míru ve velké většině měst v Česku. Jsme vám k dispozici prakticky kdykoliv - přizpůsobíme se vašim podmínkám.
  • Naši lektoři svou práci milují. Dané látce rozumí a navíc je pro ně onen předmět i koníčkem. Jen díky tomu mohou látku tak skvěle studentům objasnit.
  • Individuální přístup je základem k pochopení a srozumitelnému objasnění probírané látky. Naše doučování je proto vždy individuální a vždy se žákům věnuje jeden lektor.

Co je to účetnictví?

Co je to vlastně účetnictví? Každý o něm určitě slyšel ale kolují o něm různé legendy a pravda je ve skutečnosti poněkud odlišná. Účetnictví vlastně poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování. Prapůvodní a vpodstatě základní cílovou funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku nebo firmy zanesený v účetnictví se stavem skutečným, tedy reálným. Účetnictví má pak také poskytovat uživatelům základní informace, jako například jak je daný podnik ekonomicky schopný, nebo jaká je finanční situace firmy ale také jaké jsou hospodářské výsledky za konkrétníčasové období. Zjištěné údaje se využívají zejména při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz apod. Uživatelům jsou zjištěné informace o finanční situaci prezentovány formou účetních výkazů. Všechny tyto informace a výkazy musí být hodnověrné, srozumitelné, srovnatelné a především správné.